Vyberte stránku
Jan Albrecht - Wim Hof instruktor

Nevědomá mysl

Zář 11, 2022 | Nezařazené

„Sledujte své myšlenky, stanou se vašimi slovy; sledujte svá slova, stanou se vašimi činy; sledujte své činy, stanou se vašimi zvyky; sledujte své zvyky, stanou se vaším charakterem; sledujte svůj charakter, stane se vaším osudem.“

– Lao-c‘

Síla modlitby a víry je nekonečná. Má co do činění s 95 % vašeho nevědomého chování. Chování není nic jiného než vzorce myšlenek, které vedou k činům a které se při dostatečně častém opakování ukládají jako návyky.

Těch 95 % vašeho vědomí je nevědomých a pracuje pro vás 24 hodin denně  a stará se o to, aby všechny funkce vašeho těla fungovaly správně. Je to ta část, na kterou nemusíte myslet. Je to také část, která obsahuje vaše vzpomínky, přání a znalosti.

 

Vědomých 5%

pouhých 5 % je vaše vědomá mysl, s jejíž pomocí můžete plánovat a analyzovat, ale také část, která může dávat příkazy zbylým  95 %, jež obsahuje bohaté znalosti. Těch 5 % může vědomě rozhodovat o tom, čemu věřit, a předat to 95 %, které to uloží jako pravdu. Na základě této „pravdy“ bude vaše podvědomí filtrovat všechny informace, aby našlo potvrzující důkazy.

Proto je nesmírně důležité, abyste si byli vědomě vědomi svých přání a přesvědčení a abyste si jasně ujasnili, co vlastně chcete (vaše podvědomí vás vždy poslouchá!). Tím, že jasně řeknete, co chcete, vaše podvědomí přijme rozkaz jako věrný sluha a bude pracovat dnem i nocí, aby toto přesvědčení vykonalo. Přejete si štěstí? Pak musíte vědomě myslet na šťastné myšlenky. Trávte čas negativním myšlením a vaše podvědomí vás bude následovat.

Níže uvádím několik technik. Tyto techniky jsou velmi jednoduché a překvapivě účinné! Na začátku vám možná budou připadat hloupé, ale pokud je budete provádět, vyplatí se, takže vás vyzývám, abyste (některé z nich) vyzkoušeli.

 

1.Technika předávání pro impregnaci podvědomí

Tato technika spočívá v tom, že podvědomí převezme požadavek vědomé mysli. Toho nejlépe dosáhnete, když si ve velmi uvolněném stavu promyslíte a nacvičíte, co chcete, aby se stalo. Doporučuji vám, abyste to dělali těsně předtím, než půjdete spát. V duchu dejte svému podvědomí úkol (příkaz), aby to uskutečnilo. Vaše podvědomí bude pracovat ve dne v noci, aniž byste na to museli myslet. Věřte, že vašich 95 %, které má nekonečné znalosti, toto přání uskuteční.

 

  1. Technika vizualizace

Tato technika se provádí pomocí vašeho „oka mysli“. Vizualizací toho, co si přejete, aby se stalo, jak se to již uskutečnilo, dáváte svému podvědomí jasný obraz, na kterém může pracovat. Přemýšlejte o tom, co chcete, představte si to v myšlenkách jako scénu z filmu a pak se spojte s emocemi, které se objeví. Nejlépe to funguje, když se snažíte využít všechny své smysly.

 

  1. Metoda mentálního filmu – sněte, vizualizujte, buďte konkrétní, jděte do detailů.

„Obraz vydá za tisíc slov“ – čínské přísloví

Uveďte své tělo a mysl do velmi uvolněného a klidného stavu a pak si nacvičte (filmovou) scénu toho, co byste chtěli, aby se stalo. Projděte si celou scénu a představte si, co se stane. Při procházení „filmu“ se ciťte, jako by to byla realita.

 

  1. Boudainova technika

Tato technika spočívá v tom, že jste ve stavu ospalosti a spánku. Nejlépe byste ji mohli provádět bezprostředně po probuzení nebo po ulehnutí do postele. Tehdy je podvědomí velmi vnímavé k sugescím. Měli byste si své přání zapsat jednou nebo dvěma větami a opakovat je stále dokola jako „ukolébavku“ nebo jako mantru. To, jak uvádí Joseph, „oplodní“ mysl semínkem a přivede toto semínko k uskutečnění. Opět, stejně jako u ostatních technik, se ujistěte, že jste také „emocionálně“ zapojeni.

 

  1. Technika poděkování

Tím, že poděkujete vesmíru, Bohu nebo čemukoli, v co věříte, za to, co si přejete, jako by se to již splnilo, vyšlete jasnou zprávu o tom co chcete. Vděk je silná emoce. Dnes již vědci a mystikové nacházejí společnou řeč a jistě nebude dlouho trvat a “víra či náboženství” dostane svůj fyzikální vzoreček.

 

Vřele doporučuji, abyste si je sami vyzkoušeli! Víra dokáže přenášet hory, pojďme teď začít nějaké zdolávat!

0 komentáøù